Потребителско име:

Парола:
ДОБРЕ ДОШЛИ
Добре дошли в нашия уеб сайт, чиято тематика е свързана изцяло с природата - нашият дом. Тук ще намерите главно статии от всякакво естество, които са свързани по всякакъв начин с природата. Ще намерите също и множество изображения, новини и полезни съвети.
Много важно е да се знае, че достъп до статиите, галерията и полезните съвети имат само региситрираните потребители. Затова не чакайте, а се регистрирайте в нашия уеб сайт напълно безплатно. Цялата информация в него е безплатна. За да има повече информация за Вас - потребителите, сме добавили възможност Вие сами да добавяте статии. Но те ще бъдат проверявани от модератори преди да бъдат качвани в сайта.
Ако Вие обичате природата, ако Ви пука за нея и искате да я спасите - този сайт е точно за Вас.

Земята е единствената засега планета на която има живот и в момента на нея има около 6.8 x 1013 kg биомаса. Живата природа се състои от всички организми - микроби, животни и растения, техните характерни белези са, че са съставени от клетки и съдържат генетичната информация, която спомага за тяхното възпроизводство. Организмите се организират в екосистеми и са съставна част на биосферата.
Макар, че хората представляват сравнително нищожен процент от цялата биомаса на планетата, ефектът от тяхната дейност има огромни последици върху природата. Развитието на технологиите довежда до експлоатирането на природните ресурси в големи мащаби. Замърсяването на въздуха и водата, изсичането на горите, затоплянето на климата, изчезването на някои видове растения и животни са само част от последствията на човешката дейност.

Природата е най-ценното, което притежаваме, дори тя притежава нас. Ако я погубим, ще загинем и ние, защото ние сме част от нея. Затова нека да я пазим чиста и здрава, за да бъдем и ние такива.